hergebruik bouwmaterialen

De bouwsector is koploper bij hergebruik materialen

Ben je werkzaam in de bouwsector? Mocht dat zo zijn dan heb je vast en zeker wel een restafvalcontainer gezien. Het is namelijk zo dat de bouwsector ontzettend veel afval produceert. Er komt immers veel afval vrij bij het neerzetten van producten. Het afval wordt echter vaak hergebruikt. De bouwsector is de absolute koploper als het gaat om het opnieuw gebruiken van materialen. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat dit resultaat het gevolg is van goed en deskundig beleid dat door leidinggevenden binnen deze sector uitgevoerd is. Meer dan de helft van de materialen wordt als gevolg van dit beleid gerecycled. Door materialen opnieuw te gebruiken ontstaat een economie waarbij duurzaamheid erg belangrijk is. De materialen worden meerdere keren gebruikt waardoor het mogelijk is om minder te produceren. Dit proces noem je ook wel een circulaire economie.

Hoe circulair is een economie

Als er grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden dan kan je spreken van een circulaire economie. De grondstoffen worden opnieuw gebruikt en dit is iets wat het CBS al jaren meet. De overheidsinstantie kijkt naar de hoeveelheid afval die geproduceerd is aan de ene kant en vervolgens naar het hergebruik hiervan. De hoeveelheid afval die in de bouwsector geproduceerd wordt is vrij groot. Daarbij geldt echter dat de hoeveelheid afval relatief gezien meevalt en dat verschillende processen bijdragen aan het verminderen hiervan. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het feit dat afval vaak opnieuw gebruikt wordt. Het sloop- en bouwafval dat in de bouwbranche vrijkomt kun je het beste door een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf laten ophalen. Zo kan een containerverhuur de juiste afvalcontainer voor elke afvalstroom leveren, zodat het afval netjes bij de bron gescheiden kan worden. Zo draag je bij aan een circulaire economie.

Levensduur van bouwmaterialen verlengen

Door het opnieuw gebruiken van afval wordt de levensduur van materialen verlengd, hierbij is het belangrijk om te vermelden dat dit proces op een veilige manier gebeurd. Bedrijven zijn in Nederland namelijk gebonden aan bepaalde regels en wetten die de veiligheid bevestigen. Hierdoor is het hergebruik van materialen niet schadelijk voor de gezondheid. Het is juist goed voor de leefomgeving aangezien het door recycling mogelijk is om productie van nieuw materiaal te voorkomen. Aangezien de productie van nieuw materiaal niet of minder plaatsvindt is er tevens minder uitstoot van biomassa of van fossiele brandstoffen. Ruwe grondstoffen worden minder gebruikt en hierdoor is er minder afval.